Geschiedenis Landgoed De Berenkuil

Van de grote stille heide naar een bruisend landgoed

De historie van “De Berenkuil” puntsgewijs vanaf het jaar 1900 tot en met het heden. In 1992 is er een Berenkuils Berenboek uitgekomen, waar in ruim 100 bladzijden de historie in woord en beeld uiteen gezet wordt. In 2002 is daar een aanvulling opgekomen in de Jubileumkrant ter ere van het 50jarig bestaan.

Grolloo ligt ingesloten tussen uitgestrekte heidevelden. Er waren nog geen bossen en bebouwing. Dagelijks trokken de schapenherders met hun kudde schapen de heidevelden op om ze te laten grazen.
Nina Mouton- van Rossum komt in Grolloo wonen. Ze gaat in een huis wonen welke afkomstig is van de Floriade te Heemstede. Deze villa kreeg de naam “De Berenkuil”, ter nagedachtenis aan haar man, die een verwoed verzamelaar van beren was.
1950: De gemeente Rolde besluit voor 100.000 gulden de villa “De Berenkuil” en de daarbij horende grond over te kopen. Er worden partners (gemeenten en bedrijfsleven) gezocht voor het opzetten van een kampeercentrum met als insteek sociaal toerisme.

1952: Op zaterdag 31 mei opent “De Berenkuil” haar poorten. Nadat grote steden als Den Haag en Amsterdam en ook bedrijven als Philips niet geinteresseerd bleken in een gezamenlijk vakantiecentrum in Grolloo, besloten de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam samen met Rolde de schouders eronder te zetten.

Inwoners van deze gemeenten konden met korting in Grolloo op vakantie. De familie Mejan wordt het beheer toevertrouwd en de de villa “De Berenkuil” wordt hun woonhuis. De gastenverblijven die bij deze villa horen, worden gebruikt als groeps- en overnachtingsaccommodatie. Bij de opening is de kantine ( met daarin een kampwinkel, receptie en keuken) gereed en 18 vakantiehuisjes. De opening word verricht door de burgemeester van Rolde en de Commissaris van de Koningin van Drenthe.

1953: De Berenkuilpoort wordt gebouwd. Een koude douche koste 15 cent een warme het dubbele.

1954: De gemeenten hadden het hoog in hun bol want de Scandinavische gast moest gelokt worden met een folder in het Zweeds, Deens en Noors.

1955: De voorzitter van het bestuur concludeert dat de Scandinavische folders niest hebben opgeleverd en wil zich meer gaan richten op de binnenlandse markt.

Hij krijgt hier de handen niet voor op elkaar. Volgens de andere bestuursleden verkoopt De Berenkuil zichzelf en kan reclame er toe leiden dat door toeloop op het tentenkamp de rust van de gasten in de vakantiehuisjes wordt verstoord.

1956: Dit jaar overtreft het aantal overnachtingen van de kampeerder (2895) voor het eerst die van de overnachtingen in de huisjes (1710).

1958: Omdat de directeur elders een andere betrekking aangeboden krijgt tegen een hoger salaris wordt alsnog besloten tot een salarisverhoging, waarmee het tekort oploopt van 0.44 cent per overnachting tot zeker 0.58 cent per overnachting. Waarbij het vrouwelijke bestuurslid de opmerking maakt dat ook mevrouw Méjan (die er dit jaar zelfs alleen voor stond omdat haar man ziek was) eigenlijk ook een eigen salaris toekomt.

1960: De bezetting is in de afgelopen jaren gestegen naar 7362 overnachtingen in dit jaar. Vooral uit Zuid-Holland komt een groot percentage van de kampeerders.

De Berenkuil wordt aangesloten op het provinciaal waterleidingsbedrijf. De karakteristieke keienlantaarnpalen worden aangelegd.

1963: Alle vakantiehuisjes worden voorzien van een watercloset.

1965: Op aandringen van de accountant worden de prijzen met 25 % verhoogd.

1966: Er wordt voor 80.000 gulden riolering aangelegd. Uitstel kan niet, omdat in het hoogseizoen elke dag de putten bij het toiletgebouw leeggehaald moesten worden.

1967: De Zandkuil tot op dat moment gebruikt door de boeren om zand af te graven, wordt – nadat dit recht op zandgraven is afgekocht – ingericht als kampeerveld.

1968: Nadat de bezettingscijfers vanaf 1965 drastisch gedaald zijn, wordt de Grontmij gevraagd een reddingsplan op te stellen. Twee punten van dit plan kunnen de goedkeuring van de vaste gasten niet wegdragen; te weten de aanleg van een zwembad en het plan om de heide terug te winnen op het Roege Stuk en De Iberen en het kamperen te verplaatsen naar het bosgedeelte. De Sociale Werkvoorziening krijgt de opdracht een parkeerplaats aan te leggen, het bos op te ruimen en de huisjes te schilderen, militairen zijn ingeschakeld voor het vrijzetten van de huisjes die nauwelijks nog zonlicht krijgen.

1969: Ondanks de investeringen daalt de bezettingsgraad dramatisch ( van 35.964 in 1968 naar 27.0084 in 1969). De directeur krijgt de opdracht een notitie te maken voor noodzakelijke verbeteringen. Hij adviseert tot het betegelen van de wasgebouwen, het aanbrengen van verlichting bij de parkeerplaats, verhoging van het dak van de rijwielstalling, mogelijkheid tot het plaatsen van stacaravans (zonder stadse-tuin-ideeën), geen terras bij de kantine maar groenstroken en het plaatsen van een automatische slagboom.

1970: Het aantal overnachtingen is al weer gedaald en er is een exploitatietekort van 15.000 gulden, waar slechts een gemeentelijke subsidie van 8000 gulden tegenover staat.

1971: Na aanleiding van de opmerking van de accountant die zich afvraagt of het exploiteren van een recreatiecentrum door de gemeente nog wel van deze tijd is, vindt de meerderheid van het bestuur te vroeg voor een besluit tot stopzetting. Er wordt eerst advies gevraagd aan de Stichting Nederlandse Kampeerraad. Het advies is somber van toon. Eén advies wordt opgevolgd. De aanleg van een betonnen kinderbadje in de buurt van het jeneverbesgebied.

1972: Ondanks een positief stuk in het Nieuwsblad van het Noorden met als kop “De Berenkuil”; ‘n kostelijk bezit van vier gemeenten” valt op 14 december het doek definitief. Stichting Vakantie en Kampeercentrum De Berenkuil wordt per 1 januari 1973 opgeheven. Voor de Berenkuilgasten breekt een onzekere tijd aan. Het woord is aan de gemeente Rolde, die eigenaresse is van de grond en opstallen.

1973: Op 1 maart ontvangen de vaste gasten van “De Berenkuil” een gezamenlijke brief, waarin o.a. wordt aangekondigd dat de familie Zingstra van Buitencenrtum Witterzomer bij Assen “De Berenkuil” zal pachten. Het aantal overnachtingen bedraagt 22.000. De familie Rijpma wordt het beheerdersechtpaar.

1974: In dit jaar gaat de gemeente Rolde over tot het heffen van toeristenbelasting. Er wordt een verwarmd zwembad aangelegd, er komt een automatische slagboom en er wordt een telefooncel geplaatst en er komt een terras voor de kantine. Op de plek waar de huidige klimtoren in de speeltuin staat komt een dierenkampje. Het aantal overnachtingen is bijna verdubbeld naar 41.492.

1975: De eerste kampeerplaatsen worden voorzien van elektra. Hoewel de vaste gasten hier tegen zijn, blijkt het wel in een grote behoefte te voorzien. Er komt een recreatieteam en het aantal overnachtingen stijgt naar 53.313. Er worden ook speeltoestellen geplaatst.

1976: De gemeente Rolde verkoopt “De Berenkuil” aan de familie Zingstra. De eerste houten stavaravans worden geplaatst. Het recreatieteam dat in de zomer 8 weken activiteiten verzorgt voorziet in een behoefte.

1977: “De Berenkuil” krijgt een nieuw beheerderspaar, de heer- en mevrouw Glastra die tijdens het 25-jarig jubileum worden voorgesteld. Het nieuwe toiletgebouw in de Bessenhoek is klaar en er komen 60 extra kampeerplekken met elektra.

1978: De kleinste vakantiehuisjes worden uit de verhuur gehaald.

1979: De kantine wordt verbouwd tot het huidige Bommelhoes. De Honingpot doet dienst als dagverblijf voor het kamphuis.

1980: Wasserette is gereed, de oude wasserette wordt als keuken voor het kamphuis ingericht. Tegenover de receptie komt een informatiehuisjes, waarin de Drenthekaart wordt opgehangen, die de gasten te ere van het 25jarig jubileum cadeau hebben gedaan.

1981: Dit jaar komt het Berenvel voor het eerst uit. Dit informatie- en programmablad wordt gedrukt op de eigen stencilmachine.

1982: Er wordt een begin gemaakt met de bestrating op het terrein. Het eerst is de weg van de grote speeltuin naar de Kampweide aan de beurt.

1983: Er worden 25 plekken op de Houtduif gerealiseerd. Dit gedeelte van het terrein krijgt deze naam, omdat hier het huisje De Houtduif stond.

1984: Villa “De Berenkuil” brandt af, het enige wat bewaard blijft is de stenen koepelkamer. Deze wordt gerestaureerd. Naast de familie Glastra komt de heer van Nielen in dienst.

1985: Het woonhuis tegenover de speeltuin is gereed. De heer- en mevrouw van Nielen nemen hier hun intrek. Onder de woning is een werkplaats en opslagruimte. Inmiddels heeft 2/3 van het aantal plekken elektra. De twee nieuwe geplaatste trekkershutten zijn een succes. Het land vland van Meems wordt aangekocht. Dat gedeelte van de camping waar nu de speelvijver, de Rumte, de Es en het Meemsveld op ligt.

1986: Het openluchttheater verhuisd naar de plek waar in 1984 de houten villa “De Berenkuil” is afgebrand. De bewaard gebleven stenen koepelkamer gaat deel uitmaken van het podium. Op de plek van het oude openluchttheater wordt een tweede dienstwoning gebouwd, in februari 1987 neemt de familie Glastra daar hun intrek. Het seizoen begint slecht, want het is de koudste eerste helft van april in 80 jaar. De heer Jager verzorgt een mapje met fietsroutes vanaf De Berenkuil en zal dat tot 2008 blijven doen.

1987: In de voormalige landbouwgronden van Meems worden 5000 boompjes gepoot. Er komt een autowasplaats naast de werkplaats. Dit jaar wordt er voor het eerst een IVN-wandeling gehouden. Een traditie die nog steeds voortduurt en door iederen heel erg gewaardeerd wordt. De ijzel van februari richt veel schade aan en het zal nog jaren duren voordat de jeneverbessen en het bos zich weer heeft hersteld.

1988: Niekus Veenstra en Tienke Zingstra nemen het beheer over. In dit jaar wordt gestart met de aanleg van een speelvijver en de bouw van toiletgebouw De Es. De elektrische capaciteit wordt vehoogd van 2 naar 4 ampère. ook wordt er een tweede telefooncel geplaatst. Helaas verbrak het weer weer een record. De julimaand was de natste tot nu toe van deze eeuw.

1989: Het nieuwe toilegebouw bij de Es wordt in gebruik genomen. Nieuw zijn de gezinsdouches en het centrale was- en douche gedeelte. De toiletten voor mannen en vrouwen zijn wel gescheiden. Ook de speelvijver wordt feestelijk in gebruik genomen. De Berenkuil heeft vanaf dit jaar een eigen recreatieteam. Daarmee is ook de traditie van Retteketet om 19.00 uur Berenpret geboren.

1990: Niekus Veenstra en Tienke Zingstra nemen “De Berenkuil” over. Er worden over het hele terrein nieuwe speeltoestellen geplaatst. De bestrating wordt verder uitgebreid.Het zwembad wordt verwarmd door middel van zonnecollectoren. Het kamphuis – op de huidige plek van het Berenhol – wordt niet meer verhuurd.

1991: De twee hans- en Grietjehuisjes, de Merel en Nachtegaal zijn gerenoveerd en worden weer verhuurd. De wegen bij het Meemsveld, De Rumte en De Es zijn bestraat.

1992: Op 20 juni wordt er een dubbel feest gevierd. “De Berenkuil” bestaat 40 jaar en is camping van het jaar geworden. “De Berenkuil” krijgt van de gasten, medewerkers en zakelijke relaties een klokkenstoel aangeboden. Het Berenhol wordt feestelijk geopend en het Berenkuilse Berenboek komt uit. In dit boek is de geschiedenis van “De Berenkuil” opgetekend. Het aantal overnachtingen is dit jaar voor het eerst boven de 100.000.

1993: Er komt een casettebandje uit met Berenpretliedjes (5,6,7,8, Berenpret). Tot en met 1996 gevolgd door nog twee bandjes (resp. Berenband 2 en Honinghits). Het dierenkampje wijkt voor de grote speeltoren. Het aantal trekkkershutten wordt verdubbeld van 2 naar 4. De wasserette wordt uitgebreid. De speelvijver wordt voorzien van een piratenboot met daaromheen een waterspeelgoot. In de speelvijver komen twee grote speeltorens, onderling verbonden door een pontje.

1994: Het centrumgebied wordt in zijn geheel opnieuw ingericht. Grote sparren verdwijnen en er wordt een “rotonde” aangelegd met in het midden de klokkenstoel. Ook komt er een all weather basketbalveld en twee volleybalvelden. In de speelvijver komt een derde speeltoren, een kabelbaan en een survivalroute vanaf de toren.

1995: Het vierde – als eerste verwarmde – toiletgebouw De Wielewaal is gereed. Er komt een nieuw veldje Het Bartelshof, genoemd naar de familie Bartels die op dat gedeelte van het terrein jaren gestaan heeft. Dit veldje krijgt in navolging van De Patrijs, wateraansluiting, waterafvoer en elektra per plek.

1996: De tweede receptie bij het woonhuis is gereed. In het Bommelhoes komt een grote leestafel en de wasserette wordt voorzien van een automatisch zeepdoseersysteem.

1997: Aan de grote speeltoren in de speeltuin komt een suisbuis. Op het terrein verschijnen Berenherkenningsborden en de eerste Berenpret CD Patat met Mayonaise komt uit. Van de gasten ontvangen we vanwege het 45jarig bestaan een grote berenklok voor boven de open haard in het Bommelhoes.

1998: Het zwembad wordt gerenoveerd. Het kinderbad wordt vervangen door een peuter- en kleuterbad (met Bereneiland) en het grote bad heeft jetstreams gekregen. Opvallend is de grote berendouchewand. In de zomervakantie van dit jaar krijgt “De Berenkuil” ook te horen dat ze zich vanaf 1999 ANWB-Eurotopcamping mag gaan noemen.

1999: De Honingpot krijgt vrolijke Berenwanden. Het hele gebied tussen het Bommelhoes en het Berenhol ondergaat een metamorfose en ook het openluchttheater wordt Berenpretproof gemaakt. Via bestrating, houten damwanden, een Berenglijbaan en rode metalen zitbanken, wordt een mooie omgeving gecreerd. Dit jaar wordt ook het ISOcertificaat behaald.

2000: Vanaf dit jaar heeft “De Berenkuil” een eigen website (www.berenkuil.nl). In de zomervakantie wordt in het openluchttheater de CD “Berenpret Live” opgenomen. Het Bommelhoes krijgt een speelhoek en t.b.v. het afhaalbuffet wordt een hightech frituur- en snackoven geplaatst.

2001: Er worden drie Berenhutten geplaatst en de toiletgebouwen De Boshoek en De Bessenhoek worden gelijktijdig gerenoveerd. De gebouwen worden volledig inpandig en voorzien van vloerverwarming. De kranen en douches werken door middel van infrarood. De Berenkuil krijgt de gouden milieubarometer oftewel milieukeur. Er wordt gestart met de herinichting van de veldjes bij de speelvijver. Dit gedeelte dat in 1987 is aangelegd past door zijn strakke karakter minder goed bij “De Berenkuil”. Het wordt grilliger d.m.v. boomwallen en valleien en kleinere veldjes met per veldje een speelgelegenheid.

2002: De Rûmte en De Es worden in navolging van het Meemsveld heringericht. Het 50jarig bestaan wordt groots gevierd. Zowel De Berenburcht bij de speelvijver als het Natuurontdekkingspad worden door de commissaris van de Koningin (Relus ter Beek) en de burgemeester van Aa en Hunze (Munniksma) feestelijk geopend. Dit jaar wordt het eerste Toffe Beer shirt verkocht. De jubileumkrant verschijnt als aanvulling op het Berenkuilse Berenboek. De familie Berenkuil uit Denemarken zijn eregasten van het jubileumfeest. Een Deens stel uit Denemarken heeft de dochter die voortkwam uit hun verblijf op “De Berenkuil” in 1960, als tweede naam Berenkuil gegeven. De wens van Lis, om haar tweede naam als achternaam te mogen gebruiken is in 1998 in vervullling gegaan. Via haar dochter (Heidi Berenkuil), die nieuwsgierig is naar de herkomst van haar naam, wordt begin 2002 contact gelegd.

2003: De grote parkeerplaats wordt beter ingericht, zodat er nog meer auto’s een plek kunnen krijgen. Op het toiletgebouw De Es worden zonnepanelen geplaatst, waarmee stroom wordt opgewekt. Het meubilair in het Bommelhoes wordt vervangen. De 51 jaar oude wagenwiellampen maken plaats voor “wapperlampen” en oranje, geel en rood gekleurde berenstoelen vervangen het bruine meubilair. Er komt een internetzuil in het Bommelhoes. De 11 hectare uitbreiding naast de speelvijver, de Rumte en het Meemsveld, voorheen landbouwgrond, wordt ingericht als wandelgebied. Aan de noord en zijde worden wallen neergelegd waarin 5 tot 10 jaar oude bomen worden geplant, afkomstig van het Berenkuilterrein. De westzijde is door het klein bosgebied dat daar ligt al voldoende beschut. Tevens komen er paden en een meanderde sloot. Vanaf dit jaar heeft dit gedeelte van het terrein de naam Bloemenveld vanwege het wild bloemenmengsel dat middenin het gebied is gezaaid. Na 2003 worden er vnl. zonnebloemen in gezaaid, dat resulteert in een prachtig – van Gogh – schouwspel.

2004: Er wordt begonnen met de verzwaring van het elektriciteitsnet op het terrein. In 2006 moet elke plek kunnen beschikken over 10 ampère. In het Bommelhoes ondergaat de toiletgroep een complete metamorfose. Er komt o.a. een babyroom met berenwanden. In de dienstruimte wordt de personeelsruimte vergroot en komt er een grote inloop koel- en vriescel. De nieuwe werkplaats annex opslagruimte wordt in gebruik genomen. Het vervangt de 51 jaar oude werkplaats die op de plaats van de huidige Super de Beer stond.

2005: Super de Beer gaat op 30 april open. De receptie krijgt een complete metamorfose. Deze lijn wordt doorgetrokken naar het buffet van het Bommelhoes.

2006: Toiletgebouw de Es wordt gerenoveerd. Nieuw is de kinderhoek met verhoogde kinderdouches. Een kunstenares heeft prachtige wanddecoraties gemaakt. Alle plekken hebben nu 10 amp elektra, wateraansluiting en waterafvoer per plek. De Berenburcht is uitgebreid met een grote glijbaan en een klimnetten.

2007: Grindtegels en saaie klinkers verdwijnen. De gehele bestrating voor het Bommelhoes wordt vernieuwd, het terras wordt voorzien van nieuw meubilair. De oude website verdwijnt en maakt plaats voor een spiksplinternieuwe. Op het Bloemenveld worden rondom de dobbe en langs het wandelpad bomen geplant. Ook komen er langs de randen een paar elektra-aansluitingen en een watertappunt., voor de kampeerplekken die aan de rand van het Bloemenveld gerealiseerd zijn. De Honingpot en de naastgelegen speelhoek wordt vanaf 1 december in gebruik genomen door Kinderopvang Rolde t.b.v. de Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang voor de kinderen van Schoolkring Grolloo.

2008: In de grote speeltuin wordt een overdekt speelgedeelte gerealiseerd, tegelijkertijd wordt de grote speeltoren vervangen door een nieuwe.

2009: Toiletgebouw de Wielewaal wordt gerenoveerd. Naast vloerverwarming en nieuwe wandjes komt er ook een kindergedeelte met verhoogde douches. Het door middel van zonnecollectoren verwarmde zwembad, wordt dit jaar extra bijverwarmd. Er komt een nieuwe Berenkuilpoort, noodgedwongen, de oude is eruit gereden.

2010: Het toiletgebouw De Bessenhoek krijgt een kindergedeelte. In de speelvijver worden bij de waterspeeltoestellen de panelen vervangen. De herkenningsborden op het terrein worden vernieuwd. De verhuur wordt uitgebreid met vier Berenhuttenplus (met eigen toilet) en drie stacaravans. Deze laatste worden verhuurd totdat ze verkocht worden. Twee live CD – De Beer is Los – is uit. Vanaf januari zijn we op Twitter.  Het natuurterrein van De Berenkuil aan de overkant van de Vredenheimse weg wordt in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe machinaal geplagd en omheind met o.a. Drentsche landhekken. Vijf schapen van de Schaapskudde Balloo zorgt voor de begrazing.

2011: Er zijn twee nieuwe grote speeltoestellen geplaatst. Het Giraffeneiland in de speeltuin en een groot klimtoestel bij de speelvijver. Het zwembad krijgt een nieuwe vloer. Het laatste toiletgebouw – De Bosrand – krijgt een kinderhoek. De Berenkuil website is vernieuwd, nog interactiever.

2012: Op woensdag 11 januari blijkt op de Vakantiebeurs in Utrecht dat De Berenkuil haar 60jarige bestaan dubbel kan vieren,  samen met de Uitverkiezing van Kindercamping van Europa. De keuze van de anwb-kinderinspecteurs uit de 10  genomineerde campings is tot onze grote verassing op De Berenkuil gevallen. Ondertussen is de voorbereiding van een freegane en het Mikadospeelspektakel achter het huidige Bolkebeerveld op schema.  Met Pasen kunnen de kinderen naar hartelust spelen en voetballen. De laatste stenen fietsenstallingen maken plaats voor een houten balustrade waar in een van de rondingen een weerstation, dat laat zien hoe het weer werkt, wordt geplaatst. Speciaal ten behoeve van het jubileum ontwerpt onze huiskunstenares Natalie Hiddema een placemat, die in kunstof wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt er een verjaardagkalender samengesteld met tekeningen en compilaties van tekeningen van de diverse wanden in het kindersanitair in de vier toiletgebouwen.  Alle Toffe-beer kindershirts en truien krijgen een feestuitvoering. Sinds 23 april kan er online geboekt worden.   Op 23 en 24 juni is er voor gasten, oudgasten en inwoners van Grolloo een speciaal feestweekend.

2013: In het kinderbad komt een nieuwe bereneiland. Via een prijsvraag heeft dit eiland de naam Berenbadderberg gekregen. Wifi is gratis.

2014: Er komen drie nieuwe verhuuraccommodaties, lodges, op de Mees, Baloe, Bora en Bibi.  Omdat steeds meer mensen de website via een smartphone of tablet bezoeken wordt de website daar compleet op ingericht. Het laatste veldje het ’t Tippie ( alleen voor tenten) heeft elektra gekregen. Onder de overdekte tent in de speeltuin in een nieuw interactief speeltoestel geplaatst. Via een QR code kunnen (educatieve) spelletjes gedownload worden. De Berenhutten Bruintje, Basje en Bolke hebben een eigen toilet gekregen. Bij deze Berenhutten is ook een speelplekje gemaakt. Op de Zandkuil en de Kampweide is op elk een nieuw speeltoestel geplaatst.

Wilt u de hele geschiedenis van “De Berenkuil”  tot 1992 nog eens op uw gemak doorlezen. Op de receptie is het Berenkuilse Berenboek te verkrijgen.