Privacyverklaring website Landgoed De Berenkuil

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake van online reserveringen en het beheren van de daaruit voortvloeiende
relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres
van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de
werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Facebook, Twitter en Instagram (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt
aangeleverd door Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over en op camping Landgoed De Berenkuil. Uw e-mailadres wordt
alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere
verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers
analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt
u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons
schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze
producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Landgoed De Berenkuil
De Pol 15
9444 XE Grolloo

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

Datum laatste aanpassing: 4 juni 2018